GSS logga

Gefle Segel Sällskap identitet

Gefle Segel Sällskap identitet

GSS identitet

Gefle Segel Sällskap är en anrik gammal segelklubb. Klubben stiftades 1880 och är näst efter Kungliga Segelsällskapet en av Sveriges äldsta segelklubbar. Vi har genom åren arrangerat många stora regattor, svenska mästerskap samt världsmästerskap. Än i dag satsar vi på kappseglingar men har även seglarskolor för barn, ungdomar och vuxna samt arrangemang av mer social karaktär. GSS har i dag cirka 600 medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 200. I Gefle Segel Sällskap samlas båtägare av alla slag.

Vi tror att föreningsliv är någonting attraktivt, för människor vill vara del av en vision och en gemenskap. Så Gefle Segel Sällskaps samlade kraft kommer som alltid från medlemmarna. Vi utvecklas kontinuerligt för att möta medlemmarnas och samhällets behov. Under 2021 tog styrelsen det viktiga beslutet att utforma en gemensam värdegrund. Under 2022 fortsätta fortsätter vi arbetet genom att ta fram en vision och en verksamhetsidé. Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska genomsyra aktiviteterna och kommunikationen. Visionen ger oss gemensam bild av det vi vill uppnå. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Och på detta bygger vi de årliga verksamhetsplanerna.

Gefle Segel Sällskap är en anrik gammal segelklubb. Klubben stiftades 1880 och är näst efter Kungliga Segelsällskapet en av Sveriges äldsta segelklubbar. Vi har genom åren arrangerat många stora regattor, svenska mästerskap samt världsmästerskap. Än i dag satsar vi på kappseglingar men har även seglarskolor för barn, ungdomar och vuxna samt arrangemang av mer social karaktär. GSS har i dag cirka 600 medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 200. I Gefle Segel Sällskap samlas båtägare av alla slag.

Vår verksamhet

Vi möjliggör kunskap och manöverskicklighet till sjöss genom aktiviteter och aktiva medlemmar. Vi har 200 aktiva seglare. Vi bedriver seglarskolor 10 veckor under sommaren för barn, ungdomar och vuxna. 975 medlemmar och 275 båtar i sällskapet. Lägerverksamhet, träningsläger samt  föreläsningar.Vi har minst ett stort breddevent med 100 båtar. Byggt ut hamn för att öka antal båtplatser för att skapa en god ekonomi för föreningen.Vi är den naturliga samlingspunkten för barn och ungdomar boendes i området.

God ekonomisk hushållning

Vi är en ideell, frivilligt driven organisation som strävar efter att ge ett mervärde till ett prisvärt medlemskap och genom olika evenemang. Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, kostnadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås genom att det finns ett tydligt samband mellan budgeterade resurser, mål och resultat.

Hållbarhet

GSS ska under 2022 bidra till FN:s hållbarhetsmål 14, hav och marina resurser – en del av Agenda 2030, genom att samband med No Emission Race uppmärksamma Östersjöns miljöproblem och visa på hållbara, framtida lösningar. Östersjön är ett känsligt innanhav eftersom det nästan är avskilt från världshaven. Det innebär problem med bland annat övergödning och ansamling av skadliga kemikalier. Något som märks genom algblomningar och höga gifthalter i fisk. De fem hoten mot Östersjön är: giftspridning, övergödning, överfiske, klimatförändringar och marint skräp

Våra värderingar

Glädje – vi välkomnar alla barn, ungdomar och vuxna som gillar segling, som vill ha roligt och lära sig segla eller utveckla befintliga seglingskunskaper. Glädje skapar engagemang, idéer och nyfikenhet som leder till en öppen och positiv klubbanda. Att ha roligt är därför ett mål i sig själv.
Gemenskap – alla aktiviteter bedrivs utifrån seglingsglädje och gemenskap och bygger på alla medlemmarnas delaktighet, ansvar, hjälpsamhet och behov. Varje medlem är en tillgång och behövs i föreningen.
Respekt – för varandra, för miljön, för våraanläggning, för sporten och för vårt rykte.
Kamratskap – genom vänskap, förtroende och delade intressen.
Sjömanskap – genom kärlek till havet, båtliv, skicklighet och tävlingar.
Traditioner – som ligger till grund för vår klubb som gör oss unika.Ideellt arbete –
 engagera dig i klubben och samhället, hjälp till när du kan.
Samhällsengagemang – vi är en viktig del av Gävle.
Stolthet – i vad vi gör, vad vi är och för vårt arv.
Integritet – gör alltid ditt bästa, även när ingen ser dig.

Målsättning

Vårt mål är att utveckla seglings- och manövreringsskicklighet genom olika övnings- och
kappseglingar. Vi vill också väcka och fördjupa intresset för segling och sjömanskap hos
barn och ungdomar, samt öka intresset för idrott på sjön och skapa gemenskap och
sammanhållning mellan medlemmarna.

Detta omsätter vi enligt följande.

Gefle Segel Sällskap är en segelklubb som vill främja en välkomnande miljö för individer och familjer med gemensamma intressen för segling, traditioner, sjömanskap och kamratskap.

Gefle Segel Sällskap är en ideell frivillig driven organisation som strävar efter att ge ett mervärde till ett prisvärt medlemskap och genom olika evenemang.

Gefle Segel Sällskap uppmuntrar sjömanskap och utbildning genom sina aktiviteter och aktiva medlemsinvolvering.

Gefle Segel Sällskap utvecklar ledare inom lokala, nationella och internationella segelaktiviteter.

Gefle Segel Sällskap är partner med kommunen och omgivande företagen och förenings-livet.

Väl Mött.

segling kick
segling kick
Visit Gavle push
hawet webbproduktion
BD logo bla CMYK
haegerstrands
handelsbanken
handelsbanken
haegerstrands
BD logo bla CMYK
Visit Gavle push
hawet webbproduktion

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga