No Emission Race

No Emission Race

No Emission Race
– Segelevent med fokus på Östersjöns miljö!

Den 8 - 10 juli 2022 anordnar Gefle Segel Sällskap regattan No Emission Race – Swedish Nationals & Nordic Open Champion-ships för 505 jollar som ska bli ett återkommande arrangemang.

Ca 40 jollar från när och fjärran beräknas delta i denna prestige-fyllda regatta där segelentusiaster under tre dagar träffas, tävlar och har trevligt tillsammans. Regattan kommer att ske på öppet vatten i utmärkta segelförhållanden i medelvindar. Gävle ligger på Sveriges östkust strax norr om Stockholm och här väntar dagsljus nästan dygnet runt.

Men fokus är inte bara på de fartfyllda tävlingarna och umgänget utan syftet är också att uppmärksamma Östersjöns miljöproblem och utgöra en plattform för hållbara, framtida lösningar. Öster-sjön är ett känsligt innanhav eftersom det nästan är avskilt från världshaven. Det innebär problem med bland annat övergödning och ansamling av skadliga kemikalier. Något som märks genom algblomningar och höga gifthalter i fisk. De fem hoten mot Östersjön är – giftspridning, övergödning, överfiske, klimatföränd-ringar och marint skräp.

Segling är en hållbar sport- och fritidsaktivitet som kan bedrivas utan utsläpp. På No Emission Race kommer vi genom föreläs-ningar och utställningar visa andra exempel på miljöanpassade lösningar. Arenaområdet rymmer boende för våra gäster och kommer även fyllas med musik, mat och olika aktiviteter.

Gefle Segel Sällskap vill genom detta arrangemang bidra till ökad kunskap om Östersjön och förmedla att alla kan bidra till ett mer hållbart hav!

No Emission Race är ett hållbarhets certifierat evenemang – inkluderande ekologisk, social och ekonomisk – hållbarhet av Greentime, som Svenska Seglarförbundet samarbetar med.

Let your future set sail

 

Program för No Emission Race 2022

Dag 1 – Torsdag 7/7:

15.00 Tune Up Race – Gävle City

16.00 – 19.00 Registrering

Dag 2 – Fredag 8/7:

07.30 – 08.30 Frukost (+ fixa egna lunchpaket)

08.00 – 09.30 Registrering

09.30 Briefing

10.55 1:a seglingen (av 4)

11.00 NER på land öppnar – hantverkare uppställda

11.00 – 17.00 Visit Gävle, Engesbergs Campings aktiviteter

11.00 – 17.00 SeaRoom – mobil utställning – www.searoom.org
En fysisk mötesplats där innehållet involverar och engagerar besökaren i Östersjöns problem och lösningar.

11.00 – 15.00 Prova på segling

13.00 – 15.00 Ponnyridning (om det inte regnar)

13.00 – 14.00 Föreläsare Björn Bertoft www.bertoft.com

Björn började segla i mycket unga år i jolle med sin pappa och bror. Det blev många sommar- seglingsäventyr med vänner och som juniorbesättningsmedlem på olika kappseglingsprojekt. År 2000 blev det ett designprojekt med en klassisk Omega 42-fot. Året därpå förvandlades det till en charterseglingsverksamhet. Numera använder han elektrisk segling som en kanal för kommunikation i frågor kopplade till Agenda 2030 och dess 17 hållbara utvecklingsmål. Att omfamna solen, vinden och vattnet som positiva symboler för förnybar energi och förändring. Se ”100% Sun Wind Water” – www.100sunwindwater.com

14.00 – Gävles politiker berättar om sitt miljötänk. Moderator: Jenny Roosqvist Efter paneldebatten hänger politikerna kvar och svarar på frågor.

ca 15.30 – 16.30 After Sail med korv o musik

17.00 (tidigast) NER på land stänger för dagen

19.00 Öppningsceremoni:
Musik + Buffé – kallskuret
Tal – GSS ordförande
Tal – Svenska Seglarförbundet

Dag 3 – Lördag 9/7:

07.30 – 08.30 Frukost

10.55 1:a seglingen (av 4)

11.00 NER på land öppnar – hantverkare uppställda

11.00 – 17.00 Visit Gävle, Engesbergs Campings aktiviteter, SeaRoom

11.00 – 15.00 Prova på segling

13.00 – 15.00 Ponnyridning (om det inte regnar)

ca 15.30 – 16.30 After Sail med korv o musik

17.00 (tidigast) NER på land stänger för dagen 19.00 Regattamiddag

Dag 4 – Söndag 10/7:

07.30 – 08.30 Frukost

09.55 1:a seglingen (av 3)

11.00 NER på land öppnar – hantverkare uppställda

11.00 – 17.00 Engesbergs Campings aktiviteter, SeaRoom

11.00 – 15.00 Prova på segling

13.00 – 15.00 Ponnyridning (om det inte regnar)

15.00 Seglingarna avslutade.

ca 15.00 – 16.00 After Sail med korv o musik

16.00 Prisutdelning

17.00 NER på land stänger för den här gången

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK